Svadagenerator

1. Velg svadagenerator:


2. Generer svada. Du kan gå fram på to måter:

  • Full pakke: Generatoren har laget en tilfeldig setning for deg. Klikk eller trykk mellomromtasten for å lage en ny.
  • Gjør det selv: Plukk ut ett ord eller uttrykk fra hver kolonne (1–7).

 

Mer svada

Flere generatorer finner du her:

Kjenner du til flere? Tips Språkrådet!

stat(a)sprakradet.no

 

Fra virkeligheten 

Med overordnede oppfølgingsprosesser mener vi analyser på prioriterte strategiske innsatsområder som bidrar til identifisering av utviklingsbehov av HR-strategiske tiltak på organisasjonsnivå.

(Setningen er sakset fra en tekst om medarbeiderundersøkelser i et norsk statsorgan.)

x