Svadagenerator

2. Generer svada. Du kan gå fram på to måter:

  • Full pakke: Generatoren har laget en tilfeldig setning for deg. Klikk eller trykk mellomromtasten for å lage en ny.
  • Gjør det selv: Plukk ut ett ord eller uttrykk fra hver kolonne (1–7).