Klarspråk – Klart språk i Staten

Svadagenerator

Du kan gå fram på to måter:

  1. Full pakke: Generatoren har laget en tilfeldig setning for deg. Klikk eller trykk mellomromtasten for å lage en ny.

  2. Gjør det selv: Plukk ut ett ord eller uttrykk fra hver kolonne (1–7).